Počítačka
První číslo: Vyber operaci: Druhé číslo:

Ne00Není číslo: 0
Počítáme: 0*0
Výsledek je sudý: 0