Připojení a odpojení databáze


První pokus - co se stane při pokusu o neúspěšné připojení - špatné heslo:
"; $spojeni = (mysqli_connect("sql2.webzdarma.cz", "czsortnazory3670", "heslo", "czsortnazory3670")); /* Obsah proměnné $spojeni si můžeme vypsat */ echo "
Obsah proměnné \$spojeni si můžeme vypsat - příkaz \"echo\"vypíše:"; echo "
Obsah proměnné \$spojeni si můžeme vypsat - funkce \"print_r\"vypíše:"; print_r($spojeni); echo "
Obsah proměnné \$spojeni si můžeme vypsat - funkce \"var_dump\"vypíše:"; var_dump($spojeni); echo "

Vidíme že obsah proměnné \$spojeni si můžeme vypsat pouze příkazem \"var_dump\".
Můžeme provést test, zda spojení proběhlo úspěšně. Výsledek testu vypíšeme. V případě, že se spojení nepodařilo můžeme zjistit důvod.
"; if($spojeni) { echo "
Připojení k databázi proběhlo úspěšně"; } else {if (mysqli_connect_errno()) { echo"
Connect failed: \n", mysqli_connect_error(); } } echo "

Druhý pokus - co se stane při pokusu o neúspěšné připojení - špatný sever:
"; $spojeni = (mysqli_connect("sql2.vema.cz", "czsortnazory3670", "heslo", "czsortnazory3670")); if($spojeni) { echo "
Připojení k databázi proběhlo úspěšně"; } else {if (mysqli_connect_errno()) { echo"
Connect failed: \n", mysqli_connect_error(); } } echo "

Třetí pokus - co se stane při pokusu o neúspěšné připojení - špatné uživatelské jméno:
"; $spojeni = (mysqli_connect("sql2.webzdarma.cz", "ortnazory3670", "heslo", "czsortnazory3670")); if($spojeni) { echo "
Připojení k databázi proběhlo úspěšně"; } else {if (mysqli_connect_errno()) { echo"
Connect failed: \n", mysqli_connect_error(); } } echo "

Čtvrtý pokus - co se stane při pokusu o neúspěšné připojení - špatné jméno databáze:
"; $spojeni = (mysqli_connect("sql2.webzdarma.cz", "czsortnazory3670", "Y8kFdq2", "czory3670")); if($spojeni) { echo "
Připojení k databázi proběhlo úspěšně"; } else {if (mysqli_connect_errno()) { echo"
Connect failed: \n", mysqli_connect_error(); } } echo "


Pátý pokus - jak dopadne úspěšné připojení:
"; $spojeni = (mysqli_connect("sql2.webzdarma.cz", "czsortnazory3670", "Y8kFdq2", "czsortnazory3670")); /* Obsah proměnné $spojeni si můžeme vypsat */ echo "
Obsah proměnné \$spojeni si můžeme vypsat - příkaz \"echo\"vypíše:"; echo "
Obsah proměnné \$spojeni si můžeme vypsat - funkce \"print_r\"vypíše:"; print_r($spojeni); echo "
Obsah proměnné \$spojeni si můžeme vypsat - funkce \"var_dump\"vypíše:"; var_dump($spojeni); echo "

Vidíme že obsah proměnné \$spojeni si můžeme vypsat příkazem \"print_r\" a \"var_dump\". Můžeme provést test, zda spojení proběhlo úspěšně. Výsledek testu vypíšeme. V případě, že se spojení nepodařilo můžeme zjistit důvod.
"; if($spojeni) { echo "

Připojení k databázi proběhlo úspěšně"; echo"
Výpis chyby není - Connect failed: ", mysqli_connect_error(),"-"; } else {if (mysqli_connect_errno()) { echo"
Connect failed: \n", mysqli_connect_error(); exit(); } } echo "

Nyní je databáze připojena."; /*Odpojení databáze*/ odpoj($spojeni); function odpoj($spojeni) { if(mysqli_close($spojeni)) { echo "

Databáze byla odpojena."; } else { echo "
Odpojení databáze se nezdařilo"; } } ?>