Echo string v PHP
"; // Způsob výpisu speciálních znaků. echo "Echo string se znakem dolaru (\$)
"; // Výpis více řetězců nebo proměnných - jednotlivé řetězce a proměnné se spojují znakem tečky (.). echo "Echo string1,". "Echo string2". $suma . "a Echo string3
"; // Typ proměnné je možné ovlivnit. K tomu slouží funkce "SetType()". // Změna proměnné $suma, která je typu "Integer" na typ "String". SetType($suma,"string"); // O výsledku je možné se přesvědčit pomocí funkce "GetType()". echo "Kontrola typu $suma" . GetType($suma ). "
"; // Je také možné ovlivnit typ proměnné tzv. přetypováním echo " $suma bude typu integer" . (integer)$suma . "
"; // Jak jsem říkal v hodině, je možné pracovat i s názvem proměnné. $prom1 = "prom2"; $$prom1 = "obsah v prom2"; echo "Obsah: $prom2" . $prom2 . "
"; // Jak to funguje? Řetězec "prom2" se uloží do proměnné "prom1". //Zápis "$$prom1" pak znamená vlastně $ a řetězec z proměnné $prom1. ?>