text
"; // Způsob výpisu speciálních znaků. echo "\$
"; // Výpis více řetězců nebo proměnných - jednotlivé řetězce a proměnné se spojují znakem tečky (.). echo $jmeno. "dostal 30 \$
"; // Je možný i tento způsob. echo "$jmeno dostal 30 \$
"; // Typ proměnné je možné ovlivnit. K tomu slouží funkce "SetType()". // Změna proměnné $cislo, která je typu "Integer" na typ "String". $cislo = 5; SetType($cislo,"string"); // O výsledku je možné se přesvědčit pomocí funkce "GetType()". echo "Kontrola typu" . $cislo . GetType($cislo ). "
"; // Je také možné ovlivnit typ proměnné tzv. přetypováním $cislo = 5; echo $cislo . "bude typu string" . (string)$cislo . "
"; // Použití dalších speciálních znaků. // Přechod na nový řádek - "\n". echo "Kontrola typu" . $cislo . GetType($cislo ). "
\n"; // POZOR! nenahrazuje tag
! Jsme PHP, které vytvoří HTML kód. // Tam se projeví odřádkování - tedy HTML zdrojový kó bude mít řádky, ne výsledná stránka! // Zkuste funkce pro test hodnoty proměnné. $jmeno = "Tom"; $odpoved = Is_String($jmeno); echo $odpoved; $odpoved = IsSet($jmeno); echo $odpoved; // Vyzkoušejte také funkce "Is_Integer()", "Is_Double()", "UnSet()" - vyprázdnění proměnné a "Empty" - test na naplnění proměnné hodnotou. // Konstanty // Definice konstanty define("konstanta", "1234"); echo "Moje konstanta je:" . konstanta; ?>